U OKVIRU PROJEKTA „EUROPA ZA MLADE“ IZRAĐENI SU LETCI

Četvrtak, 12.01.2023

Nakon provedbe svih projektnih aktivnosti u okviru projekta „Europa za mlade“, izrađeni su letci.

PODSJETNIK POLJOPRIVREDNICIMA KOJI SU PODNIJELI ZAHTJEV ZA PROIZVODNO VEZANU POTPORU ZA VOĆE, POVRĆE I ŠEĆERNU REPU U 2022. GODINI

Srijeda, 04.01.2023

Poljoprivrednici koji su podnijeli zahtjev za proizvodno vezanu potporu (dalje u tekstu: PVP) za voće, povrće i šećernu repu za 2022. godinu u obvezi su Agenciji za plaćanja u poljoprivredi..

ODOBREN NOVI PROJEKT KOJI JE PRIPREMIO LAG SRIJEM

Srijeda, 04.01.2023

Ministarstvo kulture je 12. rujna 2022. godine raspisalo Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu.

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA „NAŠ LJEŠNJAK“ ORGANIZIRA PREDAVANJA KAKO BI UPOZNALI JAVNOST SA SVOJIM RADOM

Utorak, 03.01.2023

Poljoprivredna zadruga „Naš lješnjak“ organizira prezentacijska predavanja koja će se održati sa ciljem upoznavanja šire javnosti sa novoosnovanom zadrugom i njihovim radom.

LAG Srijem.info

Natječaji