GOTOVO 5 MILIJUNA EURA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA LOKALNE INFRASTRUKTURE I RURALNOG RAZVOJA NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA

Ponedjeljak, 04.09.2023

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je Natječaj za financiranje projekata u 2023. godini prema programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim...

JAVNO SAVJETOVANJE – IZRADA LRS LAG-a SRIJEM 2023. – 2027.

Petak, 01.09.2023

Izrada Lokalne razvojne strategije (LRS) LAG-a Laura 2023. – 2027. je u završnoj fazi. Prije upućivanja prijedloga LRS na prihvaćanje nadležnim tijelima LAG-a, a kako bi se osigurala uključenost...

ODRAĐENA UKUPNO 28. POSJETA LOKACIJI ULAGANJA (KONTROLA NA TERENU), 19. ZA PROJEKTE POLJOPRIVREDNIKA

Ponedjeljak, 21.08.2023

LAG Srijem je odradio ukupno 28. posjetu lokaciji ulaganja, tj. odrađena je prva posjeta lokaciji ulaganja za projekte odabrane na 5. LAG natječaju za tip operacije 4.1.1 "Restrukturiranje, moderniz..

ODRAĐENA UKUPNO 27. POSJETA LOKACIJI ULAGANJA (KONTROLA NA TERENU), 18. ZA PROJEKTE POLJOPRIVREDNIKA

Četvrtak, 10.08.2023

LAG Srijem je odradio ukupno 27. posjetu lokaciji ulaganja, tj. odrađena je četvrta posjeta lokaciji ulaganja za projekte odabrane na 3. LAG natječaju za tip operacije 6.3. "Potpora razvoju malih...

LAG Srijem.info

Natječaji