(ZATVOREN) 8. LAG Natječaj, za tip operacije 6.3. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava"

LAG Srijem objavljuje 8. LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Srijem 2014.-2020. za tip operacije 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, a koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

 

Prihvatljivi prijavitelji su korisnici s područja LAG-a Srijem, tj. s područja:   

 

 • Grad Ilok,   
 • Naselje Mirkovci (dio Grada Vinkovaca),   
 • Naselja Sotin i Lipovača (dio Grada Vukovara),
 • Općina Bogdanovci,   
 • Općina Borovo,   
 • Općina Lovas,   
 • Općina Negoslavci,   
 • Općina Nuštar,   
 • Općina Stari Jankovci,   
 • Općina Tompojevci,   
 • Općina Tordinci,   
 • Općina Tovarnik,   
 • Općina Trpinja,
 • Općina Markušica.

 

Nositelj projekta je obvezan imati sjedište unutar područja koje LAG obuhvaća, prije dana objave ovog natječaja, sve do proteka roka od pet godina od dana konačne isplate sredstava, a sve zavisno o organizacijskom obliku.

 

Rok za podnošenje prijava projekata je od 20. srpnja 2022. do 22. kolovoza 2022.

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.127.340,00 kn, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 €, odnosno 112.734,00 kn.

 

Isplata javne potpore se vrši u dvije rate.

 

Potpora za ovaj tip operacije može se dodijeliti samo jednom u cijelom vremenu trajanja Programa.

 

Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći u LAG Natječaju.


Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se u nastavku objave.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pitanja i odgovori:
 
PITANJE:

 

"Poštovani,

 

Imao dva upita vezano uz natječaj 6.3.

 

1. Da li se na natječaj može javiti OPG a odnosno da li je prihvatljivo ako OPG planira 7.500 EUR uložiti u kupnju junica a 7.500 EUR u kupnju i postavljanje plastenika? Odnosno da li je dopušteno ulaganje u 2 različita sektora?

 

 

2. OPG planira kupnju zemljišta i podizanje trajnog nasada na istome. U natječaju stoji "Nositelji projekta koji su u postupku dodjele sredstava u sklopu nacionalnog natječaja za tip operacije 6.3.1.ne mogu istovremeno biti u postupku odabira projekata temeljem ovog Natječaja". OPG se u 12mj. 2021. prijavio na mjeru 6.3.1. na nacionalnoj razini te na rang listi pod rednim brojem 3071 odnosno u "crvenom" te vjerojatno nema nikakve šanse da prođe na samom natječaju. Da li se on može prijaviti s obzirom da obrada još uvijek traje?"

 

 

ODGOVOR:


Poštovani,

 

Vezano uz Vaše prvo pitanje, dakle po predmetnom LAG natječaju ne postoji ograničenje ulaganja samo po jednom sektoru.

 

 

Vezano uz Vaše drugo pitanje, dakle u okviru teksta predmetnog LAG natječaja, točka 2.2 Broj prijava projekata po nositelju projekta, str. 7 navedeno je sljedeće: "Napomena:Nositelji projekta koji su u postupku dodjele sredstava u sklopu nacionalnog natječaja za tip operacije 6.3.1. ne mogu istovremeno biti u postupku odabira projekata temeljem ovog Natječaja."

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Pitanja i odgovori: 

 

PITANJE:

 

"Poštovani,

 

Imam upit vezano uz natječaj 6.3.  OPG planira kroz natječaj kupiti zemljište i na njemu podignuti nasad. Zemljište odnosno i nasad mora biti smješten na katastarskim česticama na području LAG obuhvata?

 

Na stranici broj 11. natječaja je objašnjeno vezano uz ovaj uvjet odnosno  nepokretnu imovinu no navedeno je samo restrukturiranje nasada pa želimo točno provjeriti."

 

 

 

ODGOVOR:

 

Poštovani,

 

Vezano uz Vaše pitanje, dakle u okviru teksta predmetnog LAG natječaja, Poglavlje 3, točka 3.1. Prihvatljivost projekta navedeno je sljedeće:

 

Kako bi bio prihvatljiv, projekt mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

 

...

 

projekt se mora provoditi na području LAG obuhvata;    

  I.ULAGANJE U POKRETNU OPREMU – kao lokacija ulaganja se smatra katastarska čestica na kojoj će se oprema trajno nalaziti i koja mora biti na području LAG obuhvata    

 

  II.ULAGANJE U NEPOKRETNU OPREMU I/ILI GRAĐENJE I/ILI RESTRUKTUIRANJE TRAJNOG NASADA – kao lokacija ulaganja se smatraju katastarske čestice na kojoj se ulaganje provodi i koje moraju biti na području LAG obuhvata.

 

Dakle, iz prethodno navedenog jasno je vidljivo kako je u tekstu predmetnog LAG natječaja navedeno da se projekt mora provoditi na području LAG obuhvata.


Dokumenti:

R.Br. Opis Datum Veličina
1 LAG_natječaj_LRS_6.3. 04.07.2022 137.6kb
2 Obrazac A. Prijavni obrazac 04.07.2022 41.8kb
3 Obrazac B. Poslovni plan - opisni dio 04.07.2022 29.1kb
4 Obrazac B. Poslovni plan - tablični dio 04.07.2022 50.7kb
5 Obrazac C. Izjava o veličini poduzeća 04.07.2022 40.2kb
6 Obrazac D. FADN kalkulator 04.07.2022 174.8kb
7 Prilog I. Natječajna dokumentacija 04.07.2022 31.2kb
8 Prilog II. Popis proizvoda 04.07.2022 24.1kb
9 Prilog III. Vodič za mikro, mala i srednje velika poduzeća 04.07.2022 867kb
10 Prilog IV. Pojašnjenje kriterija odabira projekata 04.07.2022 24.9kb

LAG Srijem.info

Natječaji